Vizualizace

Jedna z podstatných změn, které přineslo 21.století, je VizualizacePrograming. Vzniklo vícero softvérových společností, které uvedly na trh produkty, které zcela změnily možnosti přípravy show a eventů všech rozsahů a kategorií. Od malého komorního koncertu, nebo tiskové konference, TV show atd… až po eventy jako Zahajovací ceremoniály Olympijských her, nebo např. Super Bowl. Umožňují totiž vytvořit dokonalou iluzi prostoru a v ní dokonalou audiovizuální show. Nejen, že je celá scéna včetně například tribun, diváků, a detailů celého prostoru vymodelována v 3D, ale i lze zde připravit naprosto reálný kompletní programing světel a aktuálně i LED a jiných zobrazovacích technologií. To vše se při přípravě našich show děje ve spojitosti s užitím časového kódu (time code), kde je sto procentní jistota, že timing je nejen dokonalý, ale celá show bude vždy „na frame“ identická!

My jsme se na začátku vydali cestou softvérové společnosti CAST-SOFT, a jejího produktu WYSIWIG. Ta se do nedávna držela jasně na čele tohoto technologického procesu, a nejen v naší společnosti, ale ve většině významných společností, které nabízejí podobné služby jako ta naše, stále zůstává stabilním nástrojem vizualizačních procesů.

Aktuálně jsme naše portfolio ale rozšířili o relativně novější produkt, což jsou Vectorworks. Tento software vygenerovala stejnojmenná společnost, která v podstatě využila svůj již existující software vytvořený primárně pro stavební inženýrství, a upravila ho pro entertainment. Krom toho, co již umí výše zmíněný WYG, tento software využil doslova svůj „původ“, a nabízí jako přidanou hodnotu velmi důležité statické informace, o chování použitých nosných prvků, a hodnotách zatížení. Zatím jsme doposud byli všichni vždy odkázáni na profesionálního statika, který z hlediska náročnosti výpočtů, a rozmanitosti použitých nosných komponentů, vytvářel i týdny statický posudek, který někdy zhatil snahu designerů, kteří museli mnohdy nejen svou vizi upravit, ale třeba zcela opustit. To se s implementací tohoto software do našeho oboru naprosto změnilo. A stává se z toho aktuálně světový standard.

Za účelem samotného programování, prezentace výsledků našich příprav, a možných operativních úprav, jsme vybudovali speciální místnost, kde se vše v naprostém klidu připraví, odprezentuje, a jak jsme již zmínili, popřípadě i operativně upraví. Je zde klid a pohodlí, precizní akustika, skvělý poslech na bázi produktů společnosti Geneleck. Jsou zde ale i krom již zmíněných produktů, které běží na špičkových počítačích, nainstalovány i všechny potřebné zobrazovací plochy, pro dokonalý vjem, a pomyslným vrcholem je virtuální realita, kde si klient může užít téměř dokonalý vjem z chystané show.

Jsme hrdými držiteli certifikátu Clean Advantage