Set Design

Set Design - Scénografie

Naše společnost se od samého začátku vyznačovala velkým důrazem na kvalitu a kreativitu show, které vytvářela. V době, kdy jsme začínali byla na tomto poli velká absence kreativních a flexibilních designerů, kteří by se tímto oborem chtěli zabývat. Z nouze jsme se tím začali zabývat sami. Je totiž bohužel na první pohled nezřetelné, že rozdíl mezi zavedenou klasickou scénografií, která se používá desítky let v divadlech, je technicky velmi odlišný od designu pro koncerty a eventy.

Za tímto účelem jsme vytvořili team lidí, kteří měli chuť se tímto specifickým designem zabývat. Má-li být výsledek originální a kreativní, musí být i realizovatelný, schopný opakované montáže a demontáže vč. přepravy, a musí respektovat ostatní profese. Zejména požadavky ze strany osvětlovačů a zvukařů.

PPA používá dvě cesty odlišně náročné. Ideální a komplexní řešení je software WYSIWYG, který vývojáři z CAST-Soft během let propracovali na v současné době asi nejlepší a nejpoužívanější vizualizační software na světě! Jsme hrdí, že na něm pracujeme, a vlastníme licenci s pořadovým číslem 36. Ano... byli jsme v tomto ohledu vizionáři, věřili jsme tomuto ve své době "futuristickému" řešení, které se stalo světovým standardem. Více na toto téma naleznete v kapitole VIZUALIZACE.

Pro velmi náročné klienty jsme schopni vlastními silami navrhnout, a vymodelovat scénu a její komponenty v programu 3D Studio MAX.

To, že se nám některé věci v této oblasti daří, jen podtrhuje fakt, že se komplexní design některých námi realizovaných Show objevil i na světových webových stránkách, které se touto problematikou zabývají. Jen pro zajímavost... Show, které se nám opravdu povedly, přitáhly pozornost i za hranicemi:

STROMBOLI - O2 ARENA PRAHA  CLAY PAKYLIVE-PRODUCTIONET-NOW 

PIETRO é LUCIA - TESLA ARENA PRAHA - CLAY PAKY

KABÁT TURNÉ 2017 - ČR A SLOVENSKO - CLAY PAKY

KABÁT TURNÉ 2011 - ČR A SLOVENSKO - CLAY PAKY

Light Design - Světelný design

Jak jsme již zmínili v předchozím odstavci, používáme pro tvorbu Light Designu program WYSIWYG od CAST-software. V okamžiku, kdy je odsouhlasena scéna, začínají se programovat světla. Základní rozmístění světel připraví Light Designer již souběžně se scénou. Světla dostanou v počítači stejné pozice a parametry, jaké budou mít v reálných podmínkách na místě konání show. Celá show se v našem případě dá připravit i s využitím SMPTE kódu (time code), a ten řídí celou show vč. video odbavení, čtecího zařízení, řízených motorových zařízení, atd... Toto komplexní řešení jsme jako první v ČR použili již v roce 2015 v rámci realizace Turné skupiny Kabát 2015.

Toto řešení umožňuje vše připravit dopředu, bez nutnosti stavby celé scény a techniky, a hlavně bez nutnosti pronájmu prostoru, kde se má předmětná show konat. To jsou ve svém důsledku nemalé finanční úspory. Do nedávna byla jediná možnost vše postavit x dní před první show, a celé dny a noci programovat a programovat ...

Jak můžete vidět na přiložených obrázcích, výsledek je téměř k nerozeznání od reality. Skvěle je to vidět na U2 turné 360°, kde je polovina obrázku vizualizace a polovina realita.

Sound Design - Zvukový design

Na první pohled to vypadá a zní šíleně, ale rádi to vysvětlíme. Tak jako se dá dopředu v počítači vytvořit 3D celá scéna a naprogramovat světla, i v oblasti zvuku došlo k neuvěřitelnému posunu. Žádná metoda pokus omyl na místě konání, ale kompletní věrná simulace a setup zvukového systému! Víte kde a jak to bude hrát!!!

My používáme sofware Soundvision, který vyvinula společnost L'Acoustics, jejíž zvukové systémy vlastníme a používáme. Vymodelujete prostor, kde se bude show konat, a konfigurujete počty beden a jejich rozmístění tak, aby byl výsledek co nejlepší. Opět hovoříme o současném světovém standardu, bez kterého už si dnes nikdo činnost v oblasti zvuku asi nedovede představit.