Volba prezidenta ČR

V České Republice se podruhé uskutečnila přímá volba prezidenta republiky.

PPA již v samém počátku byla najata na zajištění dobrovolníků, kteří sbírali podpisy pro kandidáta na tuto funkci, pana prof. Jiřího Drahoše. Během celého volebního období se PPA starala o produkční zajištění (lokace, technika, logistika, personál, osobní bezpečnost kandidáta, atd.) hladkého průběhu kampaně, a vše bylo završeno zajištěním vyhlášení finálového druhého kola, do kterého tento kandidát úspěšně postoupil.