VYSOČINAFEST 2019

V Jihlavě se konal již tradičně další "úspěšný" ročník tohoto zavedeného multi-žánrového festivalu.

festival pořádá společnost Yashica, která tento festival staví na léty vyzkoušeném modelu. Jde již léta o tři scény v areálu, kde největší scénu v podstatě definuje přírodní amfiteátr. Pořadatel naštěstí nepodlehl megalomanii některých jiných festivalů, které po jednom úspěšném ročníku hledají jiné větší místo, a obvykle tím zazdí léty budovano atmosféru, která je možná nejdůležitější atribut těchto festivalů.

PPA kompletně postavila všechny tři scény, dodala veškerou techniku, a současně dodala i veškerý personál, který je potřeba k provozu tohoto třídenního festivalu.