AHP

Byla založena Asociace Hudebního Průmyslu

PPA se stala zakládajícím členem ahp. Asociaci založilo třicet asi nejvýznamnějších subjektů z oboru hudebního průmyslu působících na území ČR. Jsou mezi nimi např. LiveNation CZ, Bestsport (O2 Arena a O2 Universum), PPA, Glanc s.r.o., High Lite, AV Meida, Forum Karlín, ...

Asociace Hudebního Průmyslu se na své ustavující schůzi shodla napříč celo členskou základnou na činnosti nejen v nejbližším období, což je primárně vyjednávání o případné podpoře ze strany vlády ČR formou vyjednávání s MPO ČR a MK ČR (tato pomoc již byla vyčíslena v souhrnné částce 900mil. Kč), ale byl rámcově představen i program činnosti na následující období po skončení aktuální kritické situace souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19. Zástupce PPA stal členem pěti-členného výkonného výboru. 

Aktuální informace o ahp naleznete na web stránce: www.ahp-cz.com