Tisková konference TOP 09

Tato česká politická strana představila svůj program před volbami do parlamentu.

PPA navrhla design této TK, a kompletně jí celou odbavila, i s veškerými specifickými požadavky, které vyplynuly z účasti několika TV stanic a rádií.